Disclaimer

1: In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 

  •     De eigenaar: de eigenaar van deze website;
  •     Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  •     U: De gebruiker (bezoeker) van deze website;
  •     De content: alle in deze website aanwezige inhoud;

 

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

1: De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de getoonde gegevens.

2: De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de content van de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

3: Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

4: Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 

 

Meer informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.

 

Website Development by CDyWeb.com Kingston Ontario