Voor 14.00 besteld, vandaag verzonden Vanaf € 69 incl. BTW gratis verzending Meer dan 15.000 producten op voorraad Contact via Whatsapp

ATEX - Explosierisico

Atex komt van  “atmosphère explosible”. Dit behelst alle situaties waarbij personen met een explosierisico te maken hebben.  Het kan gaan om stof, dampen zoals benzine, maar ook stofwolken van bijvoorbeeld toner of meel. 
Om de risico’s zoveel mogelijk te beperken, wordt in een Explosieveiligheidsdocument (EVD) als onderdeel van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) een indeling in verschillende risicozones gemaakt.
Door de zonering worden de explosiegevaren duidelijk gemaakt in elk gebied. De Europese Richtlijn (ATEX 100A ~ 1994/9/EG en ATEX 118A ~ 99/92/EG) gelden al sinds 2003 voor nieuwe installaties. Vanaf 1 juli 2006 moeten ook bestaande productieruimtes aan deze norm voldoen. ATEX 100A heeft betrekking op installaties en apparaten terwijl ATEX 118A van toepassing is voor de arbeidsomgeving en plaatsen in de explosie gevarenzone. 
In de warenwet (VWA) is er sprake van ATEX 95 bij producten en is er sprake van ATEX 137 in de arbeidsomgeving volgens de Arbowet. Personen vallen onder de Atex 137 wetgeving en dienen als persoon hieraan te voldoen door een afgeleiding van 1000 naar 500 Volt binnen een tijd van 5 seconden.
EDPP ATEX  electrostatic dissipative requirements practice proof, ATEX